វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I

$450,000.00
Why វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I?

វីឡាភ្លោះដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន (ENGLISH BELOW)

វីឡានេះគឺ6ជាវីឡាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់មានគេហដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់។ វាមានចម្ងាយតែប៉ុន្មាននាទីពីកណ្តាលទីក្រុង ហើយលោកអ្នកអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកថែមទៀតផង។ វីឡានេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដែលទីតាំងនៅចាប់ទៅផ្លូវធំៗទាំងអស់ និងមានទីធ្លារជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗលេង ធ្វើឱ្យវីឡានេះជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារ។

.មាន4បន្ទប់គេង 

. មាន5បន្ទប់ទឹក

. មានវាំងននគ្រប់បន្ទប់ 

. មានម៉ាសុីនត្រជាក់ចំនួន6គ្រឿង

☎️ លេខទូរស័ព្ទ

Tel: 086 665 699 | 092 333 600

Telegram: https://t.me/cheakimsea

WhatsApp: https://wa.me/message/HXY6QDE3CNT4G1

▪️Website: https://www.propnexkh.com

▪️Telegram Channel: https://t.me/propnexcambodiarealestate

ENGLISHThe Villa for Sale is a great property for those who want to have an exclusive living space in the city. It's just minutes away from the city center and you can be assured of safety for your family. Easy access on all major roads, amenities nearby and plenty of room for children to play makes this an ideal choice for families.

Tel: 086 665 699 | 092 333 600
Telegram: https://t.me/cheakimsea
WhatsApp: https://wa.me/message/HXY6QDE3CNT4G1

Amenities
 • Gym
 • Parking
 • Garden
 • Video Security
 • Car_parking
 • Bright
 • Quiet_area
 • Great_location
Helpful Tools

Check your affordability, Home loan eligibility & EMI

Explore Neighbourhood - Map View
 • Banks

 • Cinemas

 • Restaurant

 • Groceries

 • Healthcare

 • Parks

 • Shopping

Contact Seller

HENG PHANNA

093682226

Please share your contact

How We Can
Help You!

Platform serves as a dynamic hub for buying and selling properties, including residential and commercial real estate.

Contact Us