ដីលក់បន្ទាន់​ ភូមិចំពុះក្អែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ័្ឌច្បាអំពៅ ភ្នំពេញ

310.00

/ដីលក់បន្ទាន់​ ភូមិចំពុះក្អែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ័្ឌច្បាអំពៅ ភ្នំពេញ
/ដីលក់បន្ទាន់​ ភូមិចំពុះក្អែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ័្ឌច្បាអំពៅ ភ្នំពេញ
/ដីលក់បន្ទាន់​ ភូមិចំពុះក្អែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ័្ឌច្បាអំពៅ ភ្នំពេញ
Description

ដីលក់បន្ទាន់

📍​​ ភូមិចំពុះក្អែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ័្ឌច្បាអំពៅ ភ្នំពេញ

  • ​ទំហំដី​ 3623m²
  • ប្លង់រឹង
  • តម្លៃ US$310/m²

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយ៖

  • Telegram / WhatsApp 
  • Tel: 085 489 444 


Property Details

PROPERTY ID: PXC0013329

PRICE: $310

PROPERTY SIZE : 3623 sqm

PROPERTY TYPE: Land

CITY: Phnom Penh

Features
  • Furnished
Videos
Published: 2023-02-14 07:44:22    Last Update: 2023-09-28 21:46:11
0  268