វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I

450,000.00

/វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I
/វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I
/វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I
/វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I
/វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I
/វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់នៅបុរីប៉េងហួតដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ ១ | Twin Villa for sale at Peng Huoth the star Emerald I
Description

វីឡាភ្លោះដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន (ENGLISH BELOW)

វីឡានេះគឺ6ជាវីឡាដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់មានគេហដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់។ វាមានចម្ងាយតែប៉ុន្មាននាទីពីកណ្តាលទីក្រុង ហើយលោកអ្នកអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកថែមទៀតផង។ វីឡានេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដែលទីតាំងនៅចាប់ទៅផ្លូវធំៗទាំងអស់ និងមានទីធ្លារជាច្រើនសម្រាប់ក្មេងៗលេង ធ្វើឱ្យវីឡានេះជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារ។


. មាន4បន្ទប់គេង 
. មាន5បន្ទប់ទឹក
. មានវាំងននគ្រប់បន្ទប់ 
. មានម៉ាសុីនត្រជាក់ចំនួន6គ្រឿង

 

🌟🌟🌟

☎️ លេខទូរស័ព្ទ

Tel: 086 665 699 | 092 333 600

Telegram: https://t.me/cheakimsea

WhatsApp: https://wa.me/message/HXY6QDE3CNT4G1

 

▪️Website: https://www.propnexkh.com

▪️Telegram Channel: https://t.me/propnexcambodiarealestate

 

ENGLISH

The Villa for Sale is a great property for those who want to have an exclusive living space in the city. It's just minutes away from the city center and you can be assured of safety for your family. Easy access on all major roads, amenities nearby and plenty of room for children to play makes this an ideal choice for families.

 

Tel: 086 665 699 | 092 333 600

Telegram: https://t.me/cheakimsea

WhatsApp: https://wa.me/message/HXY6QDE3CNT4G1


Property Details

PROPERTY ID: PXC0089158

PRICE: $450,000

PROPERTY SIZE : 189 sqm

PROPERTY TYPE: Villa

CITY: Phnom Penh

Features
 • Garden
 • Gym
 • Furnished
 • Parking
 • 24/7 Security
 • Car Parking
 • Bright
 • Quiet Area
 • Great Location
Nearby Places
 • Hotels
 • Gym
 • Bank
 • Hospital
 • Shopping
 • Restaurant
 • Groceries
 • Restaurant
 • School
 • Embassy
 • Casino
 • Airport
Videos
Published: 2023-02-27 09:52:38    Last Update: 2023-09-28 21:36:35
0  513